#Matendo
Lyrics by Evelyn Wanjiru
#Skiza code 7241662

Chorus:
Matendo yako yanatisha x2 ( Your deeds are awesome)
Matendo yako Baba yanatisha tisha Baba wee.(Your deeds are awesome Father)

Verse 1:
Nimesikia habari zako(I have heared more about you)
Nashuhudia kazi zako(Am witnessing your work)
Yote umetenda ni ishara kwamba wewe ni Mungu(all you have done it is a sign that you are God)

Chorus:
Matendo yako yanatisha x2 ( Your deeds are awesome)
Matendo yako Baba yanatisha tisha Baba wee.(Your deeds are awesome Father)

Verse2:
Majira yako ni kamili (your time and seasons are perfect)
Kazi yako inadumu(your work endures)
Hauchelewi Baba tunapo kuitaji (you are never late Father whenever we need you)
Wewe upo wakati wote(you are ever present)

Chorus:
Matendo yako yanatisha x2 ( Your deeds are awesome)
Matendo yako Baba yanatisha tisha Baba wee.(Your deeds are awesome Father)

Bridge:

Nasema ukisema ndiyo(I say yes when You say yes)
Hakuna wa kupinga(No one can say no)
Ndio na amina oh Jehova we Baba wee(Yes Amen Jehovah my Father)

Chorus:
Matendo yako yanatisha x2 ( Your deeds are awesome)
Matendo yako Baba yanatisha tisha Baba wee.(Your deeds are awesome Father)

Outro:
EEH EEH EEH

Leave a Reply

Close Menu
Evelyn Wanjiru